Nieuwsbrief | 2017 nr. 1

logo 100x129

ClaraThuis maakt een verschil, ook voor uw cliënt

Begin 2017 heeft ClaraThuis een start gemaakt met de inzet van vrijwilligers in de palliatief terminale zorg in de thuissituatie. Na gesprekken met de thuiszorg, bekendmaking via kranten en internet kwam het aantal aanvragen op gang. Inmiddels zijn er 22 inzetten gerealiseerd, verspreid over heel Noord- en Zuid-Beveland. Bij alle inzetten is gebleken dat het maatwerk dat ClaraThuis levert erg zinvol is. Door tijd, aandacht en ondersteuning kan een verschil gemaakt worden voor de cliënt en mantelzorgers in een moeilijke en zware periode, als het levenseinde nadert.
Mees

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief willen we u een indruk geven van ons werk.
Want wie weet kunnen we ook voor u of uw cliënt een verschil maken.
In deze eerste nieuwsbrief het verhaal van Anja, partner van een cliënt. Samen met Ellen Koopen van thuiszorgorganisatie Zorgmaten Goes vertellen zij over hun ervaring met ClaraThuis.
Heel bijzonder om zo met elkaar in gesprek te gaan.
Het is een ervaring die gerealiseerd wordt door een team vrijwilligers dat zich belangeloos inzet voor de ander die het nodig heeft. Wie die vrijwilligers zijn? Dat leest u ook in deze nieuwsbrief.

Interview

'ClaraThuis heeft op zichzelf geen bestaansrecht. Zonder vraag naar deze specifieke zorg, hoeft zij niet te bestaan. Zij is aanvullend op de beroepszorg en de mantelzorg.'
Dit is een uitspraak van Ruth Elenbaas, coördinator bij ClaraThuis.
Ruth en Yvonne Oyevaar (vrijwilligster ClaraThuis) gingen in gesprek met Anja, echtgenote van Cor. Anja en Cor waren cliënt bij ClaraThuis in de eerste periode van 2017. Cor is op 6 mei 2017 overleden.
Ook Ellen Koopen, verpleegkundige bij Zorgmaten Goes en verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg voor Cor, schoof bij het gesprek aan. Lees verder >>
Schelpenhart

De vrijwilliger

‘De vrijwilliger’ wie is dat…? Het is een unieke groep mensen die hun tijd en aandacht willen inzetten voor anderen die te maken krijgen met de laatste fase van het leven. Ze zetten zich in omdat ze ‘er voor de ander willen zijn’. Voordat ze starten met het werk volgen ze een training van zes dagdelen om goed voorbereid te zijn. Een intensieve training die bijdraagt aan een stukje kennis en kunde aangaande hetgeen nodig kan zijn wanneer ze dit werk doen. Eenmaal aan het werk zijn er diverse overlegmomenten, cursussen en bijscholingen om verder te groeien in dit vrijwilligerswerk.
De vrijwilligers worden begeleid door de coördinator.