Nieuwsbrief | 2020 nr. 8

ClaraThuis, logo n-z beveland 115x130px

Intramuraal inzetten

Per januari 2020 begint ClaraThuis met een proef om intramuraal vrijwilligers in te zetten in de terminale fase. De proef zal in eerste instantie starten bij Cederhof in Kapelle. De voorwaarden om in te zetten zijn vergelijkbaar met die in de thuissituatie. Er is geen terminaalverklaring nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Inzet is op korte termijn mogelijk.
De aanvragen voor intramurale hulp zullen via de instelling lopen (in dit geval dus Cederhof) en niet, in tegenstelling tot wat in de thuissituatie wel kan, via familie of anderen. Indien de proef succesvol is zal deze worden uitgebreid naar andere instellingen.

Indien u vragen heeft over deze vorm van inzet, neemt u dan contact op met de coördinator van ClaraThuis, Ruth Elenbaas. Tel: 06-23496684

Hee mooi mens, sta eens even stil.
Denk aan wat je hebt, in plaats van wat je wil.

Uit de praktijk: aanvullende zorg

Meneer is 64 jaar en weet sinds enige tijd dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Sinds een paar weken gaat hij hard achteruit. Het is nu nog een kwestie van uren, misschien een paar dagen.

Mevrouw is bij meneer en zit aan zijn bed in de woonkamer. De gordijnen zijn dicht.
Mevrouw is kalm maar ze vindt het spannend om alleen met hem te zijn. Er zijn geen kinderen en het netwerk is klein. Hoe fijn zou het zijn als er iemand bij hen kon zijn, iemand die meekijkt en mee-signaleert. Iemand die ‘er gewoon is’. Dat zou haar rust geven.

De thuiszorg komt meerdere malen per dag langs. Ook de huisarts komt elke dag en laat zich continu informeren door de thuiszorg.
Maar de tijd daartussen duurt lang. Dus komt er die ochtend bij ons een telefoontje binnen.
Kunnen wij iets betekenen, met name voor mevrouw? Dat kan.

Wij vullen de tijd tussen de bezoeken en aandacht van huisarts en thuiszorg. Om 13.00 uur start de eerste vrijwilliger. Zij wordt om 17.00 uur afgelost door de volgende vrijwilliger. Terwijl zij er is overlijdt meneer. De thuiszorg komt en mevrouw is erbij.
Rustig en op het gemak gesteld door de vrijwilliger op de achtergrond.
Die ‘er gewoon is’.
4
Foto: Riet de Ronde

Fotowedstrijd

Hierboven staan enkele voorbeelden van de inzendingen van onze fotowedstrijd. Meer info en stemmen staat op www.clarathuis.nl/wp/fotowedstrijd/. Ook mee doen? Stuur dan uw foto's naar foto@clarathuis.nl.

Bestuurswisseling bij de Stichting Het Clarahofje

Het bestuur van de Stichting volgt de Governance code. Daarvoor is een rooster van aftreden noodzakelijk.

Volgens dit rooster zal met ingang van 1 januari 2020 de voorzitter, Dick J. van der Zaag terug treden uit het bestuur en komt op dezelfde datum Karin van den Broeke uit Wissenkerke in zijn plaats als voorzitter van het bestuur. Daarnaast treedt per 1 januari 2020 Jan de Pooter uit Kattendijke toe tot het bestuur als lid in de plaats van de eerder dit jaar afgetreden Karina Leijs.

Gelet de vele administratieve werkzaamheden die
Karina verrichtte is besloten daar vervanging voor te zoeken en die is gevonden in de persoon van Tineke van den Heuvel die lid van het bestuur wordt per 1 september 2020. Dit zal zijn in de plaats van Ans Leijdens die dan aan de beurt is om af te treden volgens het rooster.

Alle nieuw toegetreden bestuursleden wensen we een plezierige tijd binnen het bestuur van Stichting Het Clarahofje en veel succes met het besturen van deze mooie organisatie.

Dick J. van der Zaag,
Voorzitter bestuur