Anbi & donaties

Anbi & donaties

Anbi & donaties

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van ClaraThuis.
Wij kunnen hulp geven waar nodig dankzij subsidie en giften.

Alle giften worden voor 100% besteed aan de vrijwilligersorganisatie en het financieel ondersteunen van ClaraThuis.
Voor iedere vorm van ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk.
Om u op de hoogte te houden, ontvangt u als donateur ieder jaar het Jaarverslag en tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief

Foto: Cindy Draaisma

Donaties

Als u ClaraThuis wilt steunen, kunt u dit doen door:

  • Een eenmalige gift te storten op NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje, onder vermelding van ClaraThuis. Of gebruik van de onderstaande QR-code (bedrag is aan te passen).
  • Donateur te worden
  • Een jaarlijkse schenking te doen voor minimaal 5 jaar waarbij u het totale bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.
  • Bij testament te bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting.
  • Sponsoring of een gift in natura

ANBI

ClaraThuis heeft als onderdeel van Stichting Het Clarahofje een ANBI-verklaring (8014.98.673).
Dat betekent dat uw giften fiscaal voor belastingaftrek in aanmerking komen en dat de Stichting geen belasting over de schenking hoeft te betalen.

Onze financiële gegevens en het jaarverslag zijn te vinden op www.hospicegoes.nl/stichting.htm.

Door de Europese regelgeving voor IBAN nummers, mogen de banken geen adressen meer doorgeven.

Mocht u ons werk willen steunen, geeft u dan uw naam en (e-mail)adres a.u.b. door via info@stichtinghetclarahofje.nl.
Wij kunnen u dan laten weten dat uw gift in goede orde en met dank is ontvangen.