Hulp aanvragen

Hulp aanvragen

Hulp aanvragen

In principe kan iedereen die bij uw situatie betrokken is en ziet dat de mantelzorg ontbreekt of (te) zwaar wordt een hulpaanvraag bij ons doen. 
Zowel de cliënt zelf als mantelzorgers en beroepszorg kunnen ons direct benaderen.

Er is geen terminaalverklaring of indicatie voor nodig om ons in te schakelen.
Wanneer u contact met ons opneemt zullen we u een aantal vragen stellen om een beeld van de situatie te krijgen.

Denkt u dat onze hulp niet direct, maar in de nabije toekomst van pas kan komen?
Informeer dan nu alvast naar de mogelijkheden.

Een coördinator is ten allen tijde bereid om u geheel vrijblijvend informatie te geven zodat u alvast weet waar u aan toe bent en welke hulp er mogelijk is.

Door op tijd de hulp van onze vrijwilligers in te schakelen kunnen de mantelzorgers hun zorgtaken beter blijven vervullen en krijgen zij 

Foto:Kees van Damme

de rust en de ruimte om meer tijd met de zieke door te brengen.

U kunt een aanmelding doen of informatie inwinnen door te bellen met de coördinator: 06 – 234 966 84 of via info@clarathuis.nl

Kennismakingsgesprek
Na de aanmelding brengt de coördinator een bezoek aan de cliënt en mantelzorgers voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dat gesprek bekijkt de coördinator de situatie van de cliënt en de mantelzorg.
U ontvangt de nodige informatie over onze stichting, heeft de mogelijkheid vragen te stellen en uw wensen kenbaar te maken.
Samen met u komen we graag tot de best passende oplossing voor uw situatie.

Planning
Met de informatie uit het kennismakingsgesprek gaat de coördinator aan de slag om passende, beschikbare vrijwilligers te vinden voor de hulpvraag.
De coördinator maakt in overleg met de zorgaanvrager een planning waarin staat wanneer welke vrijwilliger komt en zorgt dat de betrokken partijen hierover geïnformeerd worden.
De coördinator bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de ingezette vrijwillige hulp.
Als het nodig is, stuurt ze in overleg met u bij zodat de inzet van de vrijwilliger zo goed mogelijk blijft aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënt en mantelzorg.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van ClaraThuis.
Wij kunnen hulp geven waar nodig dankzij subsidie en giften.

Als u ClaraThuis wilt steunen, kijk dan hier: Anbi en donaties »