Stichting Het Clarahofje

Foto: Ineke Otto

ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje.
Deze stichting is verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zowel in de thuissituatie als in Hospice Het Clarahofje

Stichting Het Clarahofje

De stichting zorgt voor:

  • Werving, opleiding en training van de vrijwilligers
  • Professionele begeleiding van de vrijwilligers
  • Verzekering tijdens het werk en vergoeding van vervoerskosten.
  • Financieren van extraatjes voor de vrijwilligers
  • Ondersteuning van beleidsontwikkeling en organisatie van ClaraThuis
  • Vergroting van de bekendheid van ClaraThuis

Stichting Het Clarahofje is lid van VPTZ Nederland ».

Het bestuur van de stichting

Graag stellen wij het bestuur van stichting Het Clarahofje aan u voor:

De heer F. Witkam voorzitter voorzitter@stichtinghetclarahofje.nl
De heer D. van de Plasse penningmeester penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw E. Hamelink secretaris secretaris@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw T. van den Heuvel bestuurslid communicatie@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw N. Lokerse bestuurslid bestuursleden@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw J. Kleinepier bestuurslid

Kijk voor meer informatie op de website van stichting Het Clarahofje: www.clarahofje.nl »