Wie zijn wij

Wie zijn wij

ClaraThuis is een vrijwilligersorganisatie die actief is in de regio Noord- en Zuid-Beveland. Zij maakt onderdeel uit van Stichting Het Clarahofje.

De Stichting heeft sinds 1992 ervaring met de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Zij is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 65 vrijwilligers voor zowel het hospice als de thuissituatie.

ClaraThuis richt zich specifiek op de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis, die in hun laatste levensfase zijn.
De goed opleidde en betrokken vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en hun naasten en mantelzorgers.

Foto: Hans Moerman

Wat vinden we belangrijk in onze dienstverlening?

  • We zijn klantgericht; de cliënt, diens naasten en mantelzorgers staan centraal
  • We gaan voor kwaliteit
  • Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en deskundig opgeleid
  • We zijn een professionele vrijwilligersorganisatie met een efficiente bedrijfsvoering
  • We werken samen in vertrouwen en met respect voor elkaar
  • We werken vanuit gelijkwaardige verbondenheid met alle partijen

We doen ons werk in aanvulling op de beroepszorg en mantelzorg.
Onderstaand figuur geeft de samenwerking weer.

Ons team van vrijwilligers

Op deze foto ziet u een gedeelte van ons team: Kim, Anneke, Jan, Ron, Els, Bep, Tesfaye, Iet, Betty, Anneke, Marja, Mariska, Elien, Jan en vooraan Cindy (Coördinator) 

 

 

 

Algemeen coördinator
Algemeen coördinator Cindy Draaisma

Wethouder Van der Reest over ClaraThuis

De vrijwilliger aan het woord

Altruïsme bestaat volgens mij niet, maar de ClaraThuis-vrijwilliger is voortdurend bezig het tegendeel te bewijzen. Als een onvermijdelijk levenseinde zich aankondigt is het niet iedereen gegeven dit te accepteren. Dit geldt voor haar of hem die het direct aangaat, maar ook voor haar/zijn omgeving. Denk hierbij aan de eventuele partner en/of kinderen en kleinkinderen.
Als er behoefte aan is kan er een beroep worden gedaan op onze organisatie: ClaraThuis.
De naam Clara-Thuis zegt het al; wij komen bij U thuis.
Na een intakegesprek worden afspraken gemaakt hoe en met welke frequentie we u kunnen helpen.

We komen bij inzetten van alle leeftijden, geloofsgezindtes, gezinssamenstellingen. ClaraThuis maakt geen onderscheid en helpt iedereen die dat wenst.
Ondanks de soms moeilijke vragen  waarbij de vrijwilliger zich steeds weer moet inleven in de specifieke situatie van de palliatieve patiënt, brengt dit vrijwilligerswerk  grote bevrediging en plezier met zich mee. De vrijwilliger stelt zich ten doel om het de patiënt en/of partner c.q. mantelzorger naar de zin te maken en enige verlichting te brengen in deze levensfase.
Dit werk wordt terecht erg gewaardeerd. Door cliënt, mantelzorger én vrijwilliger.

Ron

Wordt ook vrijwilliger

Spreekt het werk wat wij doen u aan? Meld dan ook aan als vrijwilliger. Mail naar info@clarathuis.nl